лястовици


Те седнаха на земята, а тя изряза от хартия цяло ято лястовици, които изсипа в джоба му.Followers