печени чушки

Всичко беше пълно

градът - с мързелив въздух
календарът - с дните на август
улицата - с ухание на печени чушки
пощата - с писма, които тя не искаше да чете в неделя
главата й - с мелодия
телефонът - с пропуснати обаждания
чашата - с лимонада
леглото - с аромата им
устата й - с цигарен дим и няколко думи, които не искаше да му каже
очите му - с нея
ръцете му - с раменете й
въздухът - с чакане

No comments:

Post a Comment

Followers