малко синьо


Просто в онази малка частица синьо в кафявите му очи, която правеше Вселената тясна, Земята  плоска, слънцето зелено, захарта солена, краставиците кръгли, косата й дълга и изобщо променяше всичките й представи за пространство, се давеше всеки път отново и отново.

No comments:

Post a Comment

Followers