не е ясно


Влюбваше се изведнъж и винаги така, че да не може да го обясни. Откриеше ли отговор, любовта отлиташе...


No comments:

Post a Comment

Followers