I feel


гали те по гърба
настръхваш




No comments:

Post a Comment

Followers