улична светлина


Светлината на уличната лампа се превръща в божество, когато се отразява в косата ти.



No comments:

Post a Comment

Followers