Master Mimi и Rock'n'Roll

" Ти си този, който не си вдига телефона и ти си този, който не отговаря обратно на съобщения. Ти си този, който гледа студено и студено отминава, но знаеш ли, зимата свърши.

Местя се на юг. Там няма да имам обхват, няма други мрежи освен рибарските, а пощенските гълъби не долитат толкова далече.

Така че пести силите си, както до сега и не ме търси.
Това е от мен.

До скоро и се усмихвай, имаш хубава усмивка!
"

написа ММ в малко писмо, закачи го за лилава пеперуда и я пусна по толите въздушни течения към Земята. След това усили термометъра и се отпусна на хамака от лилии с блажена усмивка.

Когато след часове се събуди, времето беше топло, пеперудите пееха, а цветята си разказваха вълшебни истории. Ухаеше на пясък, но ММ бе запушила всички отвори и затвори на двореца, така че той не можеше да дойде неканен, въпреки че в този момент освен неканен, беше и леко нежелан (в добрия смисъл на думата).

Е, може би, ако погъделичкаше леко егото й, ако й донесеше поничка или просто й подареше калинка, щеше да я омилостиви. Може би..
Кой знае? Знаем само, че щеше да кръсти калинката Rock'n'Roll.


No comments:

Post a Comment

Followers