като лято с хиляда пъти юли

"Like a summer with a thousand Julys
You intoxicate my soul with your eyes"

You Go To My Head - Billie HolidayНямаше как да забави пролетта, въпреки че му се искаше да я стисне за гушата и да я отпрати от сърцето си. То нямаше нужда от погледите, които тя го караше да търси и които разсейваха планираното му туптене.No comments:

Post a Comment

Followers