дъгата, облакът и раят


Той бе дъга, но без един цвят, липсваше му лилавото, затова когато пристигна в небето над града, никой не пожела да го погледне.

Tя е малкият влюбен облак, в който той се крие оттогава.


1 comment:

Followers