облаковият човек





защо той бягаше, когато можеше просто да поседи до нея на облака й..


тя не искаше да има свободата му, а само да я сподели за малко








No comments:

Post a Comment

Followers