паралелепипедУспяваше да разглобява съзнанието й и да го сглобява обратно в едно със своето парче по парче в абсолютно правилен паралелепипед.


No comments:

Post a Comment

Followers