едно


Ако точно сега имаше право на едно желание и правото й изтичаше след минута, вместо да изрече хилядите неща, за които копнее постоянно като мантия-невидимка, облак, магазин за домашен шоколад, сандък със жълтици, снежна буря в хола, дъга пред прозореца, край на световните проблеми, гараж за бели тениски, живот в Ню Йорк, красиви етикети и т.н., тя щеше да си пожелание нещо съвсем различно...

Ако точно сега тя имаше право на едно желание и правото й изтичаше след минута, тя щеше да поиска дом.
No comments:

Post a Comment

Followers