овце

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7........................75,76, 77...................752, 753, 754.............7412, 7413...................

и овцете не свършваха.

Мисля, че така започват приказките с щастливия край.

не знам какво да кажа, всъщност..


No comments:

Post a Comment

Followers