искам да се разбия в теб

искам да се разбия в теб като сапунен балон и целият да заухаеш на боровинки

искам да се разбия в теб на хиляди лилави парчета стъкло, а няколко да останат под кожата ти, като малки синини и да ти напомнят

искам да се разбия в теб като звук и да завибрирам в главата ти

искам да се разбия в теб като сладък портокал

искам да се разбия в теб като слънчоглед и да се разпръсна на малко венчелистчета

искам да се разбия в теб като топче пластелин, да се огъна и да приема формата ти

искам да се разбия в теб като пчела в автомобилно стъкло и да те покрия с мед

искам да се разбия в теб от студ, от сняг и от слънце

искам да се разбия в теб и да те разтопя, след това пак да се разбия в теб и да замръзнем

искам да замръзнем на стайна температура един в друг разбити


No comments:

Post a Comment

Followers