Зелени кръгчета

Странно е как едно малко зелено кръгче може да осмисли цялата ти вечер.

Тъпо е как едно друго зелено кръгче може да я развали.

Дали ме търси все още сред тълпите и дали ме вижда, когато ме намери там? Не знам.

Дали сме се променили? Не знам.

Дали му е все едно наистина?
Не знам.


Дали чете сега? Не знам.

Гадно е,
тъжно е,
студено е (сигурно, защото е зима),
тъпо ми е (трябва да е заради зимата),
празно е (навярно отново, защото е зима),
мъчно ми е (ах, ега ти паметта, няма ли да забравя),
и изтръпвам всеки път щом светофара светне зелено (заради първото ми ПТП, състояло се през ЗИМАТА)...


Ще мине, нали?
Не знам.

Знам, че мразя зелени кръгчета


и че в момента не трябва да съм тук.


No comments:

Post a Comment

Followers