Кръгове

Изправи се с ръце прилепнали към тялото ти. Нека петите и палците ти да се опират едни в други, а главата е сведена.Песента започва. Започни да движиш дясната си ръка бавно нагоре по тялото си. Когато стигнеш гърдите, нека тръгне и другата ти ръка. Нека едновременно с това тялото ти се движи, като раменете се въртят в лек кръг напред. Сега и двете ти ръце са горе, долепи ги една до друга и продължавай с кръговете и вълните по тялото си.

Сега спусни ръцете бързо надолу и приклекни с разкрачени крака, като стъпалата ти все още са долепени, а ръцете се мятат в ритъм отстрани. Прави го по-бързо.

Изтласкай десния крак назад и вдигни левия, след това стъпи бързо и тежко и се завърти. Сега пак. Спри се в профил, приклекни на десния си крак и дай левия назад с движение образуващо полукръг. Нека той стъпи на пръсти. Започни да го движиш така, че дупето да се повдига на 1, 2 3, пак... Сега по-бързо и сменяй краката, движи ръцете в кръгове все едно тичаш.

Събери краката и тресейки тялото приклекни, въртейки главата, а ръцете нека са изпънати встрани и се вдигат плавно нагоре. Седни на земята на колене. Въртейки рамене и ръце се пусни назад, изправи се и го направи в кръг. Сега се спусни напред, сложи ръце на земята и издигни тялото с таза нагоре, сега движи краката и изправи горната част на тялото си.

Сега прави каквото искаш, освободи всяка ненужна емоция у теб и само слушай музиката. Не мисли за движенията, просто се носи на звука. Върти се, скачай, размахвай ръце и крака, гърчи се, ако трябва. Искам да усетиш музиката като мен, да я изживееш като мен...


После ще се съберем и ще си я преживеем заедно!!!


No comments:

Post a Comment

Followers