Master Mimi и летящата чиния

ММ легна върху одеалото от звезден прах и се преметна с една част. Обичаше да се увива в него и да заспива така. Но часове наред в главата й не настана мир. Тогава си сложи в учите две пеещи светулки и под звуците на Jamie Cullum отново опита да заспи. Ала онази гадна мисъл за неразбирането не и даваше мира. Имаше много противоречия в нея, всъщност тя цялата бе изградена от противоречия и когато някоя двойка се опитваше да се ориентира само в едната посока, ММ се побъркваше от мислене и чудене.

Въпреки че сезонът на бурите скоро отмина, а до следващия оставаше много време, една пясъчна буря се надигаше от дни и като че ли чакаше момент за да избушува. И това ММ не разбираше, сега не трябваше да има бури, освен ако пясъчният човек не идваше с някоя, но по последни данни той беше далече и му харесваше там. Въпреки това кофи пясък се изхвърляха от замъка всеки ден и така от седмици. Дали той беше объркан или просто му харесваше да я обърква, това тя не знаеше. Но всеки път когато пясък се появеше, нещо в ММ се променяше, а този път той влизаше отвсякъде - през прозорците, комините, от кранчетата за вода, пропълзяваше през каналите, вмъкваше се през вратите, дори капеше вместо листа от цветята. Предстоеше нещо и ММ не знаеше накъде ще я отведе този път промяната.

По принцип имаше склонността да се появява, когато иска нещо, но мина време и той като че ли взе от ММ всичко. Така че и този факт я объркваше допълнително, но наистина мина време и ММ се умори да мисли защо и какво, за това просто легна в леглото върху одеалото отново, заметна се с една страна, смени светулките и затвори очи.

Взех му летяща чиния. Не го търся или много рядко. Не го искам около мен. Научих се. Нямам нужда от него. Ако той има някаква нужда, ще я чуя и ако е за повече от една вечер, може и да отвърна. Иначе ще си остане с летящата чиния и с мисли за мен, което пак не е лош вариант.

Помисли си тя и заспа. Не че беше против тъмните, къснодневни отношения, просто... не, с него нямаше да е просто.
2 comments:

Followers