letting go

Знам, че няма да повярваш, но се изморих. Толкова, че дори няма да го напиша.

Мисля, че песента е хубава.

ПП: Не питай, няма да кажа.


No comments:

Post a Comment

Followers